ЗА НАС

 Витрум Студио

· Основано - 1999 година од архитектите Мими и Јанко Гогушевски.

· Активност - дизајн и изработка на стаклени елементи во функција на архитектурата и ентериерот како и линија на декоративни и употребни предмети од стакло со широка палета на бои, форми и големини изработени во Tiffany техника, фузирано стакло и комбинација на двете техники.

· Акцент во творештвото – уникатен дизајн со авторски потпис на секој поединечен проект.
Развиток на нови техники и форми во фузирање на стаклото.